Hliníkové certifikované bezúdržbové zábradlie. Zábradlia na terasy, na balkóny a lodžie. Zábradlia na schody. Zábradlia na francúzske okná. Madla na stenu.
zabradlie.sk
Vyhľadávanie
Kategórie
KALKULÁTOR CENY

Obchodnné podmienky / Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby).

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak.

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, ak:

1. Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu). Ak tovar poškodený prepravcom prevezme, musí následnú reklamáciu dodávky a jej poškodenia, riešiť sám s dopravcom. Ak poškodený tovar dopravcom neprevezme, riši reklamáciu poškodenia dodávateľ.

2. Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zaobchádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ u výrobku existuje).

3. Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).

4. Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.

5. Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).

6. Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN.

Postup pri reklamácii:

1. Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo emailom.

2. Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu skladu.

Adresa: ALZABRADLI s.r.o., Azalková 518, 252 42 Horní Jirčany, ČR

3. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej doručenia.

Odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci má podľa §53 ods. 6 zák. č. 40/1964 Zb. (obč. Zák.) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok používania alebo opotrebovania v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote. Po vrátení tovaru, predávajúci zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku za tovar vopred dohodnutým spôsobom.

Podľa zákona § 53 ods. 6 zák. č. 40/1964 Zb. (obč. Zák.) sa táto možnosť vrátenia nevzťahuje na materiál upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu. Vrátiť tak je možné bez udania dôvodu len diely kusové a profily v základnej dĺžke 6m, ktoré neboli upravené podľa priania zákazníka na menšiu veľkosť.

 

Záruka sa nevzťahuje:

Na drobné odreniny a odreniny spôsobené pri manipulácii, výrobe, delení materiálu a kompletizácii diela. Drobné odreniny povrchu môžu byť u profilov do 1% plochy povrchu a u ostatných dielov 2% plochy povrchu.

Prihlásenie
Košík
Produkty v košíku: 0

Celkom: 0,- €
(0,- € bez DPH)
Objednať
Meny
Informácie
Všetky naše zábradlia sú certifikované. Materiál je z vysoko kvalitných hliníkových prímesí, triedy AlMgSi05 podľa EN AW 6060 je posúdený strojárskym skúšobným ústavom ako vhodný na výrobu ochranných zábradlí v obytných a verejných budovách. Za pomocou elektrooxidácie sa na materiáli vytvára povrch 18-20 mikrónov, ktorý chráni pred škodlivými vplyvmi počasia v interiéri aj exteriéri.Takto upravený hliník nešpiní, neohmatá sa, nepodlieha slnečnej erózii, je tepelne stabilný, nerozpína ​​sa, odvádza dokonale teplo aj chladí, kvapky dažďa nezanechajú stopy. Nemusí sa leštiť, ani inak ošetrovať. Cena je za 1 bežný meter. Rozmery sa upravujú podľa potreby a umiestnenia zábradlia z 6m profilov. Nejedná sa o zmontované 1m celky, ale všetko sa stavia na mieste, postupne. Všetky rozmery sa tak dajú upraviť pre dané miesto a konkrétne potreby. Väčšina modelov je skladom ihneď k odberu. Na materiál je záruka 6 rokov.
HoreTlačiť
zabradlie